Samuel Richardson

(Derbyshire, 0agost de 1689 — Londres, 4 de juliol de 1761)

Novel·lista anglès.

Impressor i home de negocis, s’establí a Londres. La seva iniciació en la literatura fou de forma accidental, després de respondre a la comanda de dos amics que li havien demanat un epistolari per a gent illetrada. L’obra, titulada Letters Written to and for Particular Friends, on the Most Important Occasions (1741), inaugurava un estil epistolar propi, del qual es valgué per a escriure Pamela or Virtue Rewarded (1740-41), obra que superà en èxit l’anterior i amb la qual fou conegut a Europa en part a través de l’òpera de Piccinni La buona figliuola (1760). La seguí Clarissa (1747-48). La seva forma natural d’expressió fou l’epistolar, que, malgrat l’estil poc àgil i sentimental, posseeix un ordre de superació artística i una exposició psicològica que no s’havia conegut en la literatura anglesa des del drama isabelí. Amb Sir Charles Grandinson (1753-54) intentà donar un contingut moral que eclipsà la seva capacitat artística, bé que les seves novel·les el qualificaren com un escriptor d’una prosa d’anàlisi sentimental que influí en els novel·listes anglesos i més tard en els estrangers.