Samuel von Pufendorf

(Chemnitz, 8 de gener de 1632 — Ratisbona, 13 d’octubre de 1694)

Jurista i historiador alemany.

Ensenyà dret natural a Heidelberg (1661-67) i a Lund (1667-86). Publicà De statu imperii Germanici (‘La situació de l’imperi germànic’, 1667) i De iure naturali et gentium (‘Del dret natural i de gents’, 1672). Conseller d’estat i historiador a Estocolm, fou cridat a Berlín (1686) com a conseller àulic de Frederic Guillem de Hohenzollern. Intèrpret de la nova consciència laica i burgesa, desenvolupà el jusnaturalisme.