Sança d’Aragó

(Gaeta, ? — Nàpols, 1500)

Filla natural d’Alfons II de Nàpols i de Trusia Gazzella.

El 1478 es casà amb Ononto Gaetani, matrimoni dissolt pel papa Alexandre VI per tal de casar-la amb el seu fill Jofre de Borja, que rebé del papa el títol de príncep de Squilacce. Sembla que Sança portà una vida llicenciosa i cortesana. Escriví, en castellà i en forma de carta, una relació detallada i pintoresca de la cerimònia del casament del seu germà Alfons amb Lucrècia Borja.