sancionar

tr
Dret

Imposar una sanció (a algú que ha infringit una llei, un reglament, etc).