Sanctus

Himne de lloança, dit també trisagi, que clou elprefaci de la missa i que comença amb la triple aclamació sanctus (’’sant’).

D’origen bíblic, era ja un himne matinal de la pregària jueva i fou aviat introduït a la litúrgia cristiana. Més tard (s VI) hom hi afegí el versicle Benedictus qui venit in nomine Domini (‘Beneït el qui ve en nom del Senyor’).