sanedrí

m
Judaisme

Corporació jueva que tenia la suprema autoritat religiosa, amb atribucions judicials, al país de Judà, o Palestina, sota el domini de Roma, fins que l’imperi Bizantí abolí el patriarcat de l’antiga província romana.

Abans de la destrucció de Jerusalem (70 dC), ciutat on es reunia, era format per sacerdots del temple, ancians de les principals famílies i mestres de la llei, sota la presidència d’un gran sacerdot. Posteriorment fou constituït per mestres de la llei sota la presidència d’un patriarca, o nassí, i es reunia primer a Jàmnia, i després a Tiberíades.