Sankt Pölten

Capital del land de la Baixa Àustria, Àustria, a l’W de Viena.

És centre cultural, bisbat catòlic i, juntament amb la seva demarcació, gaudeix d’un estatut peculiar. Indústries de maquinària, plàstics i paper. Monestir benedictí el 760, fou del 1700 al 1780 un dels principals centres del barroc, estil plasmat en la catedral (de fàbrica romànica), en la casa de la ciutat i en moltes altres esglésies i construccions.