Sant Benet de Montserrat

Sant Benet de Montserrat

© Xevi Varela

Abadia de monges benedictines, nascuda canònicament el 1952 com a resultat de la fusió en una sola comunitat de les antigues de Santa Clara de Barcelona i de la de Sant Benet de Mataró.

Aquesta darrera, filial de Sant Pere de les Puelles, fou fundada el 1881, i el seu convent fou destruït el 1936. Acabada la guerra, ambdues comunitats s’uniren en l’antic monestir de Santa Cecília de Montserrat, on residiren entre el 1940 i el 1954, fins que decidiren la fusió i la creació d’un nou monestir. Hom adaptà i amplià l’edifici de l’hotel Marcet, al municipi de Marganell (Bages), en un vessant de Montserrat, prop de la colònia Puig. La construcció del nou monestir fou projectada per Jordi Bonet; l’església és una realització d’art contemporani on destaca l’esvelt campanar, evocador dels antics campanars romànics. A part la seva funció essencial de lloc de recolliment i de pregària, aquest cenobi s’ha acreditat per la producció d’objectes de ceràmica, amb una tècnica i un estil molt característics.