Sant Cosme

Edifici històric del municipi de Tremp (Pallars Jussà).