Sant Daniel

la Vall de Galligant (ant.)s, Vall de Gallegans (ant.), la Vall de Sant Daniel (ant.)

Ala est del sobreclaustre del monestir de Sant Daniel de Girona

© Fototeca.cat

Poble (81 m alt.) del municipi de Girona (Gironès), situat a la dreta del Galligants, molt pròxim a la ciutat.

És centrat per l’antic monestir de Sant Daniel, de monges benedictines, l’església del qual és la parroquial. El lloc formava part, al s. XVII, de la batllia reial de Girona. Formà municipi independent fins el 1962. Dins l’antic terme, que comprenia tota la vall del Galligants (la vall de Sant Daniel), hi havia també els nuclis de Vila-roja i Montjuïc.