Sant Genís de Masadella

Antiga església del municipi de Navars (Bages), al NW d’aquest nucli, prop de la caseria de Masadella .

Era sufragània de la parròquia del Mujal i es conserva l’antic edifici, romànic (s XII). L’advocació passà al veí poble de Navars, i l’endemà del dia de la festa (25 d’agost) hom fa un aplec en aquesta capella.