Sant Marçal de Relat

Església de Sant Marçal de Relat (Avinyó)

© C.I.C. - Moià

Antiga parròquia rural i més tard sufragània de Santa Eugènia de Relat , del municipi d’Avinyó (Bages), al N del terme, a l’esquerra de la riera de Relat.

És un edifici de base romànica, però les voltes foren canviades per unes altres de tipus gòtic, l’absis desaparegué vers el 1775, reemplaçat per un presbiteri quadrat, i al mateix temps s’obrí un portal senzill a la banda de ponent i s’hi erigí un campanar de torre, cobert amb teulada de quatre vessants. És esmentada per primera vegada el 1038, i aviat fou unida com a sufragània a la de Santa Eugènia. Fins fa pocs anys s’hi celebrava per Sant Marçal un popular aplec anual.