Sant Miquel de Balenyà

l’Estació de Balenyà, Balenyà

Vista parcial de Sant Miquel de Balenyà (Osona)

© Fototeca.cat

Nucli de població format a partir de la parròquia erigida el 1954 al barri de l’estació de Balenyà, pertanyent al municipi de Seva (Osona).

L’església de Sant Miquel dels Sants de Balenyà és el nucli a partir del qual s’expandí. Formen també part de la seva parròquia, diversos masos dels municipis de Seva, Balenyà, el Brull, Malla i Taradell. El febrer del 2015 fou constituïda com a Entitat Municipal Descentralitzada (EMD), categoria que la dotava d’una certa autonomia. Entre el 26 de març i el 2 d’abril se celebrà una consulta en què s’aprovà la constitució d’un municipi independent de Seva. Malgrat el resultat, el nucli no complia els requisits previstos (tenir més de 2.000 habitants i una distància mínima de 3 km del centre del municipi del qual depèn).