Sant Salvador de Torrent

Ermita del municipi de Torrent de Cinca (Baix Cinca), a l’W del poble.