Sant Tomàs

Urbanització del municipi de es Migjorn Gran (Menorca), prop de la platja de Sant Tomàs (o platja d'Atalis).