Santa Eugènia de Ter

Pla de Ter (ant.), Santa Eugènia

Església parroquial de Santa Eugènia de Ter

© Geribrenda

Barri del municipi de Girona (Gironès), situat al llarg de la carretera que connecta Girona amb Anglès, passant per Salt.

L’església parroquial és dedicada a santa Eugènia, i antigament rebia el nom de Sant Eugènia de Sobrehorta. La seva existència consta ja el 988, també és documentada el 1207, i el 1362 apareix citada en el Llibre verd del capítol de la catedral de Girona. L’any 1936 l’església fou destruïda; el nou temple, obra d’Arcadi Pla, fou consagrat el 2002.

Formà municipi independent fins el 1963. La denominació de Santa Eugènia de Ter data del 1916. Abans era conegut per Santa Eugènia i, més antigament, per Santa Eugènia sobre l’Horta de Girona, com consta en documents des del segle XIV (Sancta Eugenia de supra Hortam Gerunde). Formà part de l’antiga batllia forana de Girona. Dins l’antic terme hi havia el veïnat de la Rodona; s’hi bastí també la plaça de toros de Girona (1897). Així mateix, es conserva un antic mas fortificat, avui centre cívic, anomenat Can Ninetes.

Desmuntatge del pont del Dimoni (13-07-1968)

Foto: Narcís Sans. Imatge extreta de Girona. Les imatges del segle [Ajuntament de Girona, 2000]

El reduït territori, travessat per la séquia Monar, havia estat eminentment agrícola (uns 80 h a la fi del segle XVIII, dedicats sobretot a les feines del camp). Però ja molt aviat la séquia Monar fou aprofitada per a la instal·lació d’algunes manufactures (en el cens de Floridablanca del 1787 consta ja un “fabricant”); el canvi, tanmateix, es produí a partir de mitjan segle XIX, amb la instal·lació d’una fàbrica de filats que el 1863 (Llorenç Company i Cia.) era el novè contribuent de la província per raó de la matrícula industrial. La tradició tèxtil perdurà fins a la fi del segle XX.

L’arribada d’immigrants del S d’Espanya i la manca de planificació urbana feren que el barri experimentés canvis profunds. Passà a ser un barri amb una alta densitat de població on escassejaven les zones verdes (excloent les hortes) i el 1968 perdé el seu element més emblemàtic, el pont del Dimoni, que l’unia amb Sant Narcís des del 1357; el pont fou desmuntat pedra a pedra i emmagatzemat arran de la desviació i canalització del riu Güell. Les obres de reconstrucció del pont s’iniciaren el 26 de març de 2018 i finalitzaren el 28 de març de 2019. La nova estructura, que utilitza en un 70% les dovelles de l’antiga construcció, és situada prop de l’antic pont, sobre el Güell.

Nou pont del Dimoni

© Geribrenda

Actualment, al barri de Santa Eugènia es distingeixen tres sectors: les Hortes, l’antic poble de Santa Eugènia de Ter i Can Gibert del Pla.