Santa Gertrudis de Fruitera

Vulgarment com s’anomenaSanta Lletrudis

Parròquia de població disseminada de l’interior d’Eivissa, dins el municipi de Santa Eulària del Riu, de població disseminada, centrada en un petit nucli, al voltant de l’església parroquial de Santa Gertrudis, creada per la divisió del 1785.