Santa Justa i Santa Rufina de Barbastre

Monestir visigòtic situat a la riba del Cinca, prop de Barbastre (Aragó), que segons els antics cronistes (Zurita) fou destruït en la primera invasió dels àrabs.

Hom ha dit també que fou un refugi de monjos de Sant Victorià durant la invasió àrab.