Santa Magdalena de Cambrils

Santuari del municipi de Vallfogona de Ripollès (Ripollès), situat a la serra de Santa Magdalena o de Cambrils (1 547 m alt.), al S del terme, continuada vers l’W per la serra de Milany.

El santuari existia ja el 1326 i fou ampliat amb una hostatgeria al s. XVII. S'hi venera una antiga imatge gòtica d’alabastre de Santa Magdalena.