Santa Maria de Montmagastrell

Montmagastrell de Montfalcó

Vista del poble rural de Santa Maria de Montmagastrell (Urgell), amb un ramat d’ovelles en primer pla que es dirigeixen per un camí

© Fototeca.cat

Poble del municipi de Tàrrega (Urgell), situat a 321 m alt., al NW del terme, entre el reguer de Montmagastrell i la serra d’Espígol. El poble és envoltat pel canal d’Urgell a llevant i a migdia.

Onze cases i el temple parroquial de Montmagastrell es bastiren entre el 1756 i el 1780 al carrer Major i al de l’Església, transversal. Al començament del s. XIX hi havia una sola casa, la Casa Vella, però al llarg del segle s’hi constituïren vint-i-cinc cases més, al carrer Major, al de l’Església i al que comença darrere del temple, el de Ponent, ensems que s’urbanitzava el de les Escoles. Unes 20 cases aixecades al segle XX han obligat a modificar el traçat del carrer Major, perllongant-lo vers ponent. També s’ha construït la plaça Major. L’església parroquial dedicada al Sant Nom de Maria, del segle XVIII, és d’un barroc molt sobri. Adjunt a l’Hostal del Torres hi ha una capella construïda el 1780 i n'hi havia una altra a la Casa Vella.

La festa major se celebra el tercer cap de setmana d’agost. Al pla de la serra d’Espígol hi ha l’ermita del Sagrat Cor, on se celebra l’aplec anual de Claravalls i Montmagastrell.Segons la llegenda hi hagué desplaçaments miraculosos d’una imatge dedicada a la Mare de Déu entre els pobles veïns de Montfalcó i Montmagastrell. A Montfalcó es venera una imatge de pedra, de característiques romàniques, bé que molt deformada pels estralls del 1936, sota l’advocació de la Mare de Déu de Montmagastrell.

El lloc havia estat conquerit en 1070-80 pel comte d’Urgell. L’església fou donada entorn del 1100 pels senyors d’Òdena a Sant Pere dels Arquells, que era una pabordia del monestir de Santa Maria de l’Estany. El 1395 la dècima es pagava a la mitra d’Urgell. Fins al segle XIX fou anomenat Montmagastrell de Montfalcó. Al segle XVIII, Montmagastrell era domini senyorial dels Lanuza i la seva hereva Maria Helena de Lanuza s’emmaridà el 1745 amb Gener (VIII), hereu dels marquesos de Dosaigües, creadors, sembla, del poble actual. La línia successòria de la senyoria continuà amb Gener (IX) Francesc, mort el 1820, i amb Gener (X) Maria, mort el 1853. Eren senyors també de Montfalcó, Castellnou i Conill. Abans de la construcció del canal d’Urgell, les seves terres eren conegudes amb el nom de plans de Llenguaeixuta . Fins el 1969, Santa Maria de Montmagastrell va pertànyer a l’antic municipi de Claravalls.