Santa Monica

Localitat de l’estat de Califòrnia (EUA).