Santiago Pey i Estrany

(Barcelona, 1917 — Barcelona, 3 d’abril de 2001)

Dissenyador i lexicògraf.

Els anys trenta estudià filosofia amb Jaume Serra i Húnter. Prengué part en la Guerra Civil com a oficial d’artilleria del bàndol republicà. Deportat a un camp de concentració, els anys quaranta visqué clandestinament a l’Estat espanyol i milità al Front Nacional de Catalunya. Dedicat professionalment al disseny, dirigí la secció d’aquesta activitat d’una empresa d’electrodomèstics (1966-69), i el 1965 organitzà la secció de disseny a l’Escola Massana, que dirigí fins el 1975, i escriví diversos manuals de bricolatge. Col·laborà en nombroses revistes (Serra d’Or, Destino, Die Kunst, Marketing, etc. ). Com a lexicògraf publicà un Diccionari de sinònims (1970), en col·laboració amb Emili Vallès, que ha estat molt reeditat, i un Diccionari de sinònims i antònims (1972).