Santonià

Quart estatge del Cretaci superior, situat damunt el Coniacià i sota el Campanià.

L’estratotip és a les calcàries de Saintes (França).