Sara

En la genealogia bíblica, esposa d’Abraham, estèril, que concebé Isaac a les seves velleses, i per ell, la nombrosa descendència d’Israel .