sarcòfag nuclear

m
Tecnologia

Construcció estanca al voltant del nucli d’un reactor nuclear que ha arribat al final de la seva vida, la funció de la qual és protegir-lo durant un llarg període de temps i impedir l’alliberament de substàncies radioactives al medi exterior.

L’objectiu que es persegueix és que el nucli radioactiu vagi perdent activitat i temperatura per tal que en un futur es pugui reprendre el seu desmantellament.