sargil

m
Indústria tèxtil

Roba de llana poc dessuardada, amb lligat de plana, que serveix per a fer davantals.