sarraceniàcies

f
pl
Botànica

Família de parietals integrada per plantes herbàcies carnívores pròpies de terrenys marjalencs, amb les fulles transformades en ascidis, de flors bàsicament pentàmeres i de fruits capsulars.

És una família exclusivament americana, que comprèn tres gèneres: la darlingtònia (Darlingtonia sp), l’heliàmfora (Heliamphora sp) i la sarracènia (Sarracenia sp).