Satanàs

Satan

El príncep dels dimonis, anomenat també Belial, Beelzebub o Llucifer (diable).