Saul A. Kripke

(Nova York, 1940)

Filòsof nord-americà.

És professor a la Universitat de Princeton des del 1977. Ha elaborat una semàntica que ha portat a un nou examen de la noció d’essència. Un concepte bàsic en la semàntica de Kripke és el de designador rígid i, contraposat a aquest, el de designador accidental. Els noms, propis o no, són designadors rígids, i els descriptors són designadors accidentals. Això l’ha conduït a entendre de manera diferent conceptes vigents com necessitat, identitat, propietat, etc. Una de les conseqüències més destacables d’aquesta teoria és que no hi ha identitat psicofísica, ja que un cos sense vida persisteix sense esdeveniments mentals. Ha publicat alguns llibres, entre els quals cal destacar Naming and Necessity (1972) i Wittgenstein on Rules and Private Language (1982).