Saxonià

Lodevià

Segon estatge del Permià de l’Europa occidental, mantingut especialment pels autors francesos, equivalent del Kungurià i l’Ufimià de la plataforma russa.

El nom al·ludeix a Saxònia, tot i que hom no li ha assignat cap estratotip.