scheelita

f
Mineralogia i petrografia

Wolframat de calci, CaWO4 .

Mineral que cristal·litza en el sistema tetragonal, en cristalls bipiramidals o bé en masses. La seva duresa és de 4,5 a 5, i la densitat, de 6,12 si és pura, però decreix a mesura que el molibdè substitueix el tungstè. Presenta un esclat de vidre i és incolor o de color blanc, groc clar o marró, i també de vegades verd, gris o vermellós. Apareix juntament amb la wolframita. És molt estesa i constitueix una mena del tungstè. N'hi ha en abundància en dipòsits metamòrfics de contacte i també, en menor proporció, en venes hidrotermals i pegmatites.