Scotland Yard

Nom amb el qual és conegut popularment el cos policíac anglès London Metropolitan Police.

Fundat l’any 1829, hom li atorgà una certa autonomia respecte a la policia anglesa i un àmbit d’actuació circumscrit a aquesta ciutat i els seus rodals. El nom prové del lloc on eren situats inicialment els seus quarters generals (Great Scotland Yard, a Whitehall Place). Per la seva eficàcia proverbial, la seva actuació ha estat sovint requerida en altres parts del país i, fins i tot, en altres països del Commonwealth.