secessió

secesión (es), secession (en)
f
Història
Política

Acció de separar-se d’una agrupació, especialment d’un estat o nació, una part del seu poble o territori, per constituir-se nou estat independent o unir-se a un altre.

Semblant al d'independència, el terme és usat, sobretot, en la història dels EUA. És emprat també en el camp artístic (Sezession).