Second Life

Second Life

© Linden Research Inc

Món virtual en tres dimensions desenvolupat per Linden Lab el 2003 i accessible via internet.

Permet a l’usuari viure una mena de vida paral·lela o de segona vida.