Secretariat dels Orfeons de Catalunya

Institució fundada a Montserrat, el 1959, i constituïda oficialment a Manresa el 1960 com a delegació d’Òmnium Cultural, en substitució de la dissolta Germanor dels Orfeons de Catalunya.

Organitzà aplecs i reunions, cursos de direcció coral, seminaris, etc. Col·laborà amb el Secretariat de Corals Infantils de Catalunya. A partir del 1964 publicà la Revista dels Orfeons de Catalunya i des del 1968 una Circular de periodicitat mensual. El 1981, en fou acordada la reconversió funcional i estructural, concretada en el naixement d’un nou organisme, continuador i renovador de la seva tasca: la Federació Catalana d’Entitats Corals (FCEC), per a presidir la qual fou elegit (1982) Oriol Martorell.