sector circular

m
Matemàtiques

Sector circular

Part de cercle limitada per dos radis i l’arc comprès entre els seus extrems.

La seva superfície S pot ésser calculada a partir de la longitud l de l’arc i de la longitud r dels radis, mitjançant la fórmula S=(1/2)lr.