secularisme

m
Filosofia

Tendència a ignorar o a negar els principis de la fe i la religió en la interpretació del món i de l’existència.