Secundari

Era o eratema del Mesozoic que va des de -240 a -65 milions d’anys.

Comprèn tres sistemes o períodes (de més antic a més modern): Triàsic, Juràssic i Cretaci. Els tres grups d’éssers vius que tenen un desenvolupament extraordinari en el Secundari són les gimnospermes, els ammonits i els rèptils. D’aquests tres grups només els ammonits es poden considerar, pràcticament, exclusius d’aquesta era. El Secundari representa un interval geològic de trànsit entre les formes antigues i les que tenen actualment el domini dels diferents ambients. També és un interval de trànsit pel que es refereix a les orogènies a Europa: el cicle hercinià s’acaba al començament del Secundari i l’alpí s’inicia al final d’aquesta era. Durant el Secundari es duu a terme la progressiva obertura de l’oceà Atlàntic. Els materials rocallosos més importants al Secundari són les calcàries que han donat nom, en un dels seus tipus, al sistema cretaci. Sembla que el clima del Secundari fou més calent i uniforme que l’actual i que la temperatura superior de l’aigua de la mar afavorí la riquesa enorme de la fauna i flora marines amb esquelets calcaris.