sedimentació

f
Bioquímica

Mètode emprat per a la determinació de pesos moleculars de proteïnes mitjançant una ultracentrífuga, inventada per T.Svedberg, la qual fa sedimentar-les augmentant la força de la gravetat unes 250 000 vegades.

La velocitat de sedimentació és expressada per un coeficient s, que és funció del pes de la partícula.