segall
| segalla

chivo -va (es), kid (en)
f
m
Ramaderia

Animal cabrú que encara no ha acabat la creixença, els límits d’edat del qual varien segons les contrades.

El seu límit inferior més baix és el naixement i el superior més alt són els tres anys, bé que hom considera segalls els animals cabruns entre uns quants mesos i dos anys.