segell

sello (es), stamp, mark, (en)
m
Numismàtica i sigil·lografia

segell de cautxú per a imprimir una marca enregistrada en paper

© Fototeca.cat

Matriu, tòrcul o altre estri, generalment de metall o de cautxú, que porta gravats en relleu dibuixos, lletres o altres signes característics i propis d’una persona o institució.

S'estampen a pressió en cera blana, lacre o altra matèria blana, o, prèviament tintats en un tampó, imprimir-los en un paper. Serveix per a identificar la propietat d’una cosa, garantir l’autenticitat, la validesa, etc, d’un document, evitar que sigui desclòs un plec, etc. A les antigues cancelleries reials hi havia un alt funcionari encarregat de guardar els segells del rei (guarda-segells).