segell de Salomó

Polygonatum odoratum (nc.), beatamaria

m
Botànica
Farmàcia

Segell de Salomó

© Fototeca.cat

Planta herbàcia vivaç, de la família de les liliàcies, rizomatosa, de 20 a 50 cm d’alçària, de tija angulosa, de fulles ovals alternes, de flors d’un blanc verdós, tubulars, oloroses, penjants, aparellades o solitàries, i de fruits en baia, de color negre blavós.

Es fa en boscs caducifolis, en obagues i en llocs frescals, a muntanya. El seu rizoma és emprat en medicina popular contra el reuma, la gota, la diabetis, els empatxos, les equimosis, etc.