segle

m
Bíblia

La vida en el món per oposició a la vida religiosa.