Segon Congrés Litúrgic de Montserrat

Congrés litúrgic celebrat al monestir de Montserrat del 5 al 10 de juliol de 1965 per iniciativa de l’abat Gabriel Brasó, com a commemoració cinquantenària del primer (1915) i amb el propòsit d’estudiar «la litúrgia del demà».

Hi assistiren només els bisbes de Vic, Girona, Barcelona i Sogorb-Castelló —l’únic que assistí a totes les sessions—, però reuní més de 700 congressistes. Menys innovador que l’anterior, però més científic, distribuí els treballs en set seccions: la bíblica, teològica i d’espiritualitat, la pastoral, la jurídica, la històrica, la filològica, l’artística i la musical. Les ponències foren publicades en 1966-67. Fruit seu ha estat la fundació de la Societat Catalana d’Estudis Litúrgics (1969), filial de l’Institut d’Estudis Catalans.