segrest

m
Dret processal

Suspensió de la facultat de lliure disposició d’un propietari sobre alguns dels seus béns, que hom reté en dipòsit, com a garantia de la seva solvència en cas d’un procés.

S'esdevé quan el jutge decreta l'embargament o l'assegurament de béns litigiosos.