segrest

m
Patologia humana

Part morta d’un teixit, especialment ossi, que resta enclavada en el teixit sa i més o menys separada d’aquest pel procés d’inflamació eliminatòria.