seguretat alimentària

f
Alimentació

Situació que proporciona a totes les persones, en qualsevol moment i circumstància, un accés físic i econòmic a aliments innocus i nutritius suficients per a satisfer les seves necessitats alimentàries i portar a terme una vida sana i activa.

La seguretat alimentària implica l’acompliment de les següents condicions: una oferta i disponibilitat d’aliments adequats, l’estabilitat de l’oferta sense fluctuacions ni escassetat en funció de l’estació de l’any, l’accés als aliments o la capacitat per a adquirir-los i la bona qualitat i innocuïtat dels aliments. Als països occidentals, les tres primeres premisses s’acompleixen de forma generalitzada. Per aquest motiu, l’interès se centra sobretot en la seguretat alimentària i la necessitat de vetllar per la innocuïtat i la seguretat dels aliments, motiu pel qual es prenen mesures higièniques (toxicològiques i microbiològiques). El concepte de seguretat alimentària fa referència a la suficiència nutricional, és a dir, a la necessitat d’establir polítiques i estratègies en matèria d’alimentació i nutrició.