seixanta

m
Lingüística i sociolingüística

El nombre seixanta, 60.

Els numerals cardinals compresos entre seixanta i setanta són: seixanta-un, seixanta-una, 61; seixanta-dos, seixanta-dues, 62; seixanta-tres, 63; seixanta-quatre, 64; seixanta-cinc, 65; seixanta-sis, 66; seixanta-set, 67; seixanta-vuit, 68; seixanta-nou, 69. Els mateixos, usats com a substantius, són, seixanta-u, seixanta-dos, seixanta-tres, etc.