Sekhmet

Deessa egípcia, senyora de la vida de Rehesu, al Delta.

Divinitat guerrera, era patrona també dels metges. Muller de Ptah, hom la representava com una dona amb cap de lleona, coronada amb el disc solar.