Selene

Σελήνη (el)

Personificació de la Lluna.

Fou més venerada en la cultura minoica que no a l’època clàssica grega. Era representada com una jove de gran bellesa que recorre el cel damunt un carro d’argent tirat per dos cavalls (o cérvols, o bous). Cèlebre pels seus amors, de Zeus tingué una filla, Pandia, i a Arcàdia fou el seu amant el déu Pan. El més corrent és de representar-la com a amant del bell pastor Endimió, del qual tingué cinquanta filles.