semàntica

f
Electrònica i informàtica

Conjunt de regles i convencions que permeten atribuir significats a les construccions d’un llenguatge.